Theme Settings
Background Color
Background Texture
Body font
Header font
Navigation font
Link Color
Footer Link Color

Clip biểu diễn

biểu diễn ảo thuật tại Cung văn hoá lao động

Một vài Clip biểu diễn của ATG Thanh Huỳnh và ATG K’Tay.

Ảo thuật gia K’Tay diễn khai trương siêu thị điện thoại Viễn Thông A

Thanh Huỳnh magic shop trong chương trình “Ước mơ của bé ” của đài truyền hình HTV7

ATG Thanh Huỳnh diễn tại nhà văn hoá Thanh Niên

ATG Thanh Huỳnh diễn tại DH Tôn Đức Thắng

ATG K’Tay diễn trong chương trình Ảo Thuật của đài truyền hình VTV9